بازی است کار زندگی...

اشعار شورانگیز از شاعران شوریده

 

حاصل تهذیب دل روشنی جان بود   

   تیرگی جان کجا، شعله‌ی عرفان کجا ؟ !

شیوه‌ی آزادگان وسعت اندیشه است 

حجره در ایوان کجا،خیمه‌به‌کیهان کجا؟ !

نسبت ما و منی در این انجمن  

        انجمن جا کجا، شمـع پریشـان کـجا؟ !

پی نبرد بی‌خرد بر غم اهل خرد  

  خنده‌ی بی غم کجا،دیده‌ی گریان کجا؟ !

ره به سعادت برد، هر که پی جان رود  

  اهـرمن جا کجا، راه بـه یـزدان کجـا ؟ !

مقصد جان « رفیع» راه به جانان بود

   راه به جانان کجا، گمـرهی جـان کجا

نوشته شده در 90/11/26ساعت توسط گلبهار|      قالب ساز آنلاین